Service Ventilation

Vi udfører service og montage af alle typer anlæg indenfor industri, proces og filtrering i hele DK.
Hvorfor service? 
Service nedsætter risikoen for unødvendige stop og havari på alle bevægelige dele, samt du får et lavere energiforbrug. 
Vores service udføres efter en checkliste, der er udarbejdet sammen med vores kunder, og deres behov for at sikre det optimale driftsforhold.
Efter den gennemførte service får du en servicerapport om eventuelle fejl og mangler, dette sikre også at du får dokumentation på driftsforhold.
I service rapporten vil der forekomme diverse punkter, dette kan være luftmængdemålinger og vurderinger på tilstand på filter og varmegenvindingsområder.
Der vil foretages en afprøvning af frostsikring, dette sikre at svage vandbårne komponenter ikke tager skade under eventuelle fejl.
Efter endt service påsætter vi et service skilt på aggregatets el tavle, hvorpå der kan aflæsses sidste udførte service, og hvornår næste service skal være foretaget. Endvidere udføres der kontrol af trykvagt udsugning, dette udføres efter arbejdstilsynet's henvisninger, som findes på arbejdstilsynet's hjemmeside under punkt 5. Kontrolanordning.

Service, Industriventilation, procesudsugning og filtrering

Vi udfører service og montage af alle typer anlæg indenfor industri, proces og filtrering i hele DK. Hvorfor service? Service nedsætter risikoen for unødvendige stop og havari på alle bevægelige dele, samt du får et lavere energiforbrug. Vores service udføres efter en checkliste, der er udarbejdet sammen med vores kunder, og deres behov for at sikre det optimale driftsforhold. Efter den gennemførte service får du en servicerapport om eventuelle fejl og mangler, dette sikre også at du får dokumentation på driftsforhold. I service rapporten vil der forekomme diverse punkter, dette kan være luftmængdemålinger og vurderinger på tilstand på filter og varmegenvindingsområder. Der vil foretages en afprøvning af frostsikring, dette sikre at svage vandbårne komponenter ikke tager skade under eventuelle fejl. Efter endt service påsætter vi et service skilt på aggregatets el tavle, hvorpå der kan aflæsses sidste udførte service, og hvornår næste service skal være foretaget. Endvidere udføres der kontrol af trykvagt udsugning, dette udføres efter arbejdstilsynet's henvisninger, som findes på arbejdstilsynet's hjemmeside under punkt 5. Kontrolanordning.

Galleri